1.  Griefen
   1. Maak geen dingen stuk die niet van jou zijn.
   2. Grief niet naar buiten als je in iemands base vast zit.
   3. Oogst geen farmen die niet van jou zijn zonder toestemming.
  2. Doden
   1. Het doden van andermans dieren is verboden zonder toestemming.
   2. Mensen in de val laten lopen of doden, op wat voor manier dan ook is verboden.
    1. Met uitzondering tot pvp-arena’s of evenementen.
  3. Hacks
   1. Het gebruiken van glitches, bugs, hacks en/of kwetsbaarheden al dan niet met voordeel tot gevolg is niet toegestaan.
   2. Het gebruik van mods of clients is verboden.
    1. Met uitzondering op: shaders, optifine
    2. Voor het gebruik van andere mods: vraag na bij staff of het mag.
  4. Chat
   1. Hou de chat beschaafd. We gaan op DMC fatsoenlijk met elkaar om.
   2. Discrimineer of beledig geen mensen.
   3. Respecteer elkaars mening.
   4. Algemeen beschaafd Nederlands is de voertaal op de server.
   5. Spammen vind niemand leuk, doe dit dan ook niet.
  5.  Bouwwereld
   1. Bouw minstens 100 blokken van een andere speler af, tenzij je toestemming hebt naast iemand te bouwen.
   2. Bouw geen beledigende of 18+-bouwwerken.
   3. Villagers die puur en alleen dienen om mee te traden dienen in een 1x1x2 hokje geplaatst te worden.
   4. Laat geen vliegende bomen achter.
   5. Bouw geen 1×1 torens zonder reden, of haal ze meteen weer weg.
   6. Anti-AFK-machines zijn niet toegestaan.
   7. Mob-farms zijn toegestaan mits aan onderstaande voorwaarden voorwaarden wordt voldaan:
    1. Moet beschikken over een uitknop, indien ze gebruik maken van redstone en/of mob spawnen verhinderen.
    2. Moet beschikken over een mob-trap niet groter dan het oppervlak dat de mob in kwestie inneemt. (voorbeeld: Skeleton = 1×1)
    3. Maximaal één farm per persoon per type, de bijhorende oppervlakte betreft de spawnoppervlakte, maximaal één spawnlaag tenzij anders gespecifieerd.
    4. Ironfarms en Mob-farms met spawner vallen ook onder deze regels, zolang ze niet groter zijn dan 9×9 oppervlakte.
    5. Ender- en goldfarms en mob-farms voor mobs die spawnen op unieke locaties vallen ook onder deze regels, zolang ze niet groter zijn dan 18×18 oppervlakte. (slime chunks, ocean temples, nether fortresses.)
    6. Mob-farms middels grote donkere ruimtes vallen ook onder deze regels, zolang ze niet groter zijn dan 18×18 oppervlakte. En maximaal 4 spawnlagen bevatten.
    7. Het aanpassen van de omgeving rond mob-farms ter bevordering van de farm is toegestaan tot maximaal 30 blocks rond de oppervlakte van de desbetreffende farm.
    8. Mob-farms die gebruik maken van portalen of mobs zijn niet toegestaan (endermites, …).
   8. Te veel mobs zijn niet toegestaan. Dit word gecontroleerd in een 48×48 gebied met de speler centraal.
    1. Limiet op zombies, skeletons, drowned, strays, creepers en spiders: 40 per type per 48×48 oppervlakte.
    2. Limiet op Iron golems 4 per 48×48 oppervlakte.
   9. Auto-sorteersystemen zijn toegelaten indien voorzien van een overflow vuilbak
   10. Indien redstone-bouwwerken lag veroorzaken, zullen deze worden verwijderd.
   11. Creative
    1. De creative wereld is voornamelijk bedoeld voor heel grote speciale bouwwerken, die je niet zomaar in Survival zou maken.
    2. Redstone setups testen is toegestaan als deze binnen een aantal dagen wel weer weggehaald worden.
    3. Redstone setups voor dienen altijd een aan en uit knop te hebben.
    4. Bouw ten minste 250 blocks verwijderd van een andere speler.
   12. Claimen of afsluiten van end-portals is verboden. Indien je er een vind, dien je altijd een duidelijke ingang te laten voor spelers die hier nog vanilla naar zoeken.
   13. Bouwen bovenop het nether plafond is verboden.
  6. Veiligheid & Adverteren
   1. Maak geen reclame voor een andere server.
   2. Geef nooit persoonlijke gegevens of wachtwoorden door.
   3. Je bent zelf verantwoordelijk voor alles wat er gebeurd op jouw eigen account
  7. Ranks en aankopen
   1. De voorwaarden voor een rank kan je bij de uitleg over ranks terugvinden.
   2. Ranks verkregen door donatie worden nooit vergoed, om wat voor reden dan ook.
  8.  Staff
   1. Respecteer de autoriteit van de staff in hun werk. Zij doen dit vrijwillig.
   2. Meld misbruik of problemen altijd bij de staff en speel niet voor eigen rechter.
   3. Ga niet in tegen beslissingen van de staff.
    1. indien je het niet eens bent kan je hiervoor op discord terecht, maak hier een ticket voor aan.
     Deze opmerkingen worden te allen tijde serieus bekeken.
  9. Andere
   1. Gebruik maken van meerdere accounts op DMC is verboden.
   2. Scammen, oplichten of chanteren wordt niet getolereerd.
   3. Het omzeilen van een straf is verboden.
  10. Discord
   1. De algemene regels van DMC gelden ook op Discord.
   2. Gelieve het gebruik van gifs te beperken.
   3. Gebruik voor commands het daarvoor bestemde botchat-kanaal.
  11.  Bestraffingen
   1. Bij overtreding van een regel zal een schriftelijke waarschuwing worden gegeven.
    1. Bij drie schriftelijke waarschuwingen word je automatisch gebanned.
    2. Schriftelijke waarschuwingen zijn voor iedereen zichtbaar.
   2. Mondelinge waarschuwingen kunnen gegeven worden wanneer een desbetreffend stafflid een schriftelijke waarschuwing een te hoge straf vindt.
    1. Een tweede mondelinge waarschuwing leidt tot een schriftelijke waarschuwing.
    2. Mondelinge waarschuwingen worden gedeeld tussen staff onderling. Denk dus niet dat je iets opnieuw kan doen, simpelweg omdat het stafflid dat de waarschuwing gaf nu niet meer online is.
   3. Bij zware overtredingen (eg. gebruik van hacks, gigantische grief, overmatige spam, etc.) kan een directe ban gegeven worden.
   4. Als een speler het niet eens is met een beslissing van een stafflid, kan deze in beroep gaan via discord. Contacteer een stafflid in een privébericht of maak een ticket aan bij hulp-aanvraag.
    1. Mondelinge en schriftelijke waarschuwingen kunnen relatief snel afgehandeld worden.
    2. Een unban kan aangevraagd worden, maar het terugdraaien van een ban kan enige tijd duren.
    3. Wees eerlijk, gericht en duidelijk in je bericht of ticket.

De regels zijn te allen tijde onvolledig en kunnen altijd aangepast worden. Dit betekent dat er ook bestraft kan worden voor ongepast gedrag dat niet op deze lijst terug te vinden is. De strafmaat hiervan wordt dan bepaald door het Stafflid die de overtreding behandelt.

Deze regels gelden op alle DMC-platformen.